Bảng giá

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM SOLID SMS MARKETING

(Bảng giá phần mềm A23 SMS Marketing được áp dụng từ 01/03/2019.)

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM SOLID EMAIL MARKETING

BẢNG GIÁ ĐỊNH MỨC MAIL

LƯU Ý:
– Phần mềm được sử dụng và bảo hành miễn phí suốt quá trình sử dụng.
– Đối với khách hàng đã có tài khoản Amazon để gửi Email thì có thể thanh toán trực tiếp với Amazon.

Bảng giá
4.42 (88.33%) 36 votes