Bạn đang làm trong lĩnh vực y tế, bạn gửi Email Marketing cho khách hàng nhưng chưa biết kết quả chiến dịch có thành công hay không. Sau đây mình sẽ giúp bạn hiểu được cách khảo sát chiến dịch Email Marketing trong y tế một cách hiệu quả.

Cách khảo sát chiến dịch Email Marketing trong y tế

Cách khảo sát chiến dịch Email Marketing trong y tế

1.Khảo sát chiến dịch qua tỉ lệ khách hàng đăng kí từ chối nhận thư

Bạn làm về lĩnh vực y tế là bạn đang cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Đây là lĩnh vực hầu như tất cả chúng ta cũng cần, tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng nhận những thông tin quảng bá về sản phẩm từ Email bạn gửi. Vì vậy nếu bạn gửi Email bạn gửi đi mà tỉ lệ từ chối nhận thư của bạn trên 20% tổng số email bạn gửi nghĩa là bạn chưa chọn lọc kĩ danh sách khách hàng của bạn.

2.Khảo sát qua tỉ lệ Email bị đánh dấu Spam

Bạn hiểu rõ được cách gửi Email không phải Spam? Bạn làm về y tế, bạn gửi Email cho những người không có nhu cầu về y tế hoặc bạn gửi Email cho chính đối thủ cạnh tranh của bạn, họ rất dễ đánh dấu Email của bạn vào Spam. Điều đó chắc chắn sẽ làm giảm uy tín Email bạn gửi đi sau này. Một số phần mềm hỗ trợ gửi Email Marketing hiện nay cũng có thể thống kê chính xác xem bao nhiêu người đã đánh dấu Spam vào Email của bạn. Tỉ lệ này bạn nên kiểm soát ở con số dưới 10% để chiến dịch đạt hiệu quả tốt nhất.

3.Khảo sát qua số lượng thông tin phản hồi từ phía khách hàng

Bạn kinh doanh lĩnh vực gì cũng vậy, không riêng lĩnh vực y tế, chiến dịch của bạn thành công hay không chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp từ phía khách hàng. Số lượng khách hàng đọc Email của bạn có thể rất cao nhưng  phản hồi lại Email của bạn có thể chỉ được 30% số đó sẽ phản hồi lại cho bạn. Điều đó  chứng tỏ bạn đã thành công khi gửi Email cho đúng đối tượng khách hàng.

Trên đây mình đã đưa ra một số tiêu chí giúp bạn khảo sát chiến dịch  Email Marketing của bạn. Dựa vào những số liệu đó bạn có thể biết được chiến dịch của mình đã thành công hay chưa, từ đó kịp thời điều chỉnh lại để hoạt động kinh doanh của bạn đạt hiệu quả cao nhất.

Rate this post

Bình luận Facebook