Ở phần 2 này mình sẽ đi chi tiết hơn về cách thức hoạt động email marketing

Có mail Marketing thì bạn chia sự lựa chọn là gửi trực tiếp trên nền website của hệ thống server hoặc gửi thông qua một phần mềm email marketing “click vào đây dùng thử phần mềm email marketing”.

Solid Email Marketing

Solid Email Marketing

*Với gửi trên nền website(API)

Bạn sẽ lên kế hoạch chi tiết cho chiên dịch email marketing của bạn.Có các bước sau để bạn.

1.Nhập cấu hình email gửi đi

2.Nhập nội dung.Bạn có thể nhập nội dung bạn thiết kế hoặc là sử dụng các template có sẵn.

Click vào đây để tài phần mềm thiết kế template email

3.Nhập danh sách email khách hàng , ở đây mình lưu ý là có một vài nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ yêu cầu bạn nêu rõ nguồn gốc data.

4.Sau đó bạn có thể bấm gửi, có một vài nhà cung cấp họ sẽ có tính năng thiết lập thời gian gửi cho bạn.

Ưu điểm: gửi trực tiếp trên nền website của nhà cung cấp dịch vụ , tỉ lệ inbox cáo , tỉ lệ email gửi đi là 99%, xem được email mở , email spam …..

Nhược điêm : giới hạn về số lượng gửi email trong ngày , và không hề dễ dàng sư dụng , giao diện hoàn toàn bằng tiếng anh….

*Gửi trên Phần mềm (SMTP)

Các bước thiết lập

1.Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và đăng ký tài khoản (amazon, sendgrid, elastic…)

2.Đăng ký thông tin , cung cấp email gửi đi sau đó khách hàng sẽ được kick hoạt để sử dụng

3.Thiết lập tài khoản email gửi, email replay, Brandname

4.Nhập nội dung email, tiêu đề email

5.Nhập danh sách email và sau đó bấm gửi , phần mềm sẽ tự động gửi đi cho bạn.

Click vào đây để tài bản dùng thử phần mềm email marketing

ƯU điểm : gửi email không giới hạn, giao diện dễ sử dụng, có nhiều công cụ tiện ích, tỉ lệ inbox 95%

Nhược điểm: Phải phụ thuộc vào nhà cung cấp hệ thông gửi email

Ở phần 3 mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn làm thế nào để triển khai email marketing một cách hiệu quả nhé.

Hãy

làm việc tốt mỗi ngày và chia sẻ bài viết này nhé .

Rate this post

Bình luận Facebook