Có nhiều trường phái khác nhau khi nói đến cách sử dụng các hình ảnh trong email. Có rất nhiều người nghĩ rằng bạn nên giảm thiểu việc sử dụng. Tuy nhiên. đối với quảng cáo thì hình ảnh thể hiện được nhiều hơn một đoạn văn và thu hút hơn.

Vì vậy, những lý do được đưa ra để giảm thiểu việc sử dụng các hình ảnh là gì? Chúng ta sẽ phân tích từng lý do sau

anh

Hình ảnh trong mail gửi tới bạn bị coi là rác

Email gửi tới bạn không bị coi là rác nếu toàn bộ nội dung  email của bạn gửi đi không phải toàn bộ là hình ảnh. Email của bạn chỉ nên có một lượng hình ảnh vừa đủ và hợp lý.

Hình ảnh nhận được bị chặn

Kể cả khi hình ảnh bị chặn thì người tiêu dùng vẫn đủ để hiểu nội dung của nó. Hình ảnh mặc dù không hiển thị ngay lập tức khi mở email thì người đọc vẫn có thể hiểu được đầy đủ nội dung của nó . Nhưng khi chúng được hiển thị sẽ đem lại hiệu quả hơn nhiều so với email không sử dụng hình ảnh.

Hình ảnh có thể mất một thời gian dài để tải về

Chúng ta không sống vào năm 1999 nữa nên hầu hết người tiêu dùng đều có kết nối băng thông rộng. Sự thật là kể cả khách hàng chỉ sử dụng điện thoại thì với sự phát triển mạnh mẽ của mạng viễn thông,việc check email là chuyện thường gặp.

Vì vậy, những tuyên bố tiêu cực về hình ảnh trong email đã gần như bị loại bỏ. Nhưng chúng ta cũng nên lưu ý sử dụng hình ảnh trong email sao cho hiệu quả? Bạn vẫn phải đảm bảo email của bạn không quá phụ thuộc vào những hình ảnh có trong email.

Phong lược dịch(http://www.emailcenteruk.com)

Rate this post

Bình luận Facebook