Tình huống

Khi bạn kiểm tra email của mình, bạn thấy rằng hình ảnh trong email đang hiển thị rất chậm. Bạn cũng nhận thấy rằng trang web của bạn  tải chậm sau khi gửi đi một số hình ảnh.

Điều này xảy ra vì bạn đang sử dụng chương trình web-hosting thông thường với những hình ảnh có trong email của bạn. Nên nhớ rằng đa số mọi người sẽ mở những email tiếp thị ngay khi nhìn thấy. Điều này dẫn đến việc cần thiết các yêu cầu hình ảnh từ máy chủ của bạn để nâng cao hiệu suất và cung cấp một trải nghiệm cho những người dùng ít hiểu biết về sản phẩm của bạn.

Giải pháp

Tính năng thư viện hình ảnh Maxemail cho phép bạn lưu trữ và quản lý hình ảnh của bạn trong chương trình đám mây Emailcenter. Hình ảnh sẽ được tải về một cách nhanh chóng khi người nhận mở một email. Emailcenter giúp lưu trữ hình ảnh của bạn trong các đám mây, giúp giảm băng thông tiêu thụ trong khi truyền tải nhiều dữ liệu. Điều này dẫn tới sự đảm bảo chất lượng trang web của bạn.

Hình ảnh có thể được thêm vào thư viện hình ảnh của bạn một cách tự động khi bạn tải email lên. Bạn có thể thêm các tập tin trên cơ sở đặc biệt bằng cách sử dụng một tập tin hướng dẫn sử dụng đơn giản đã được tải lên giao diện của chương trình.

 bài 3.1

 Tính năng gắn thẻ thư viện hình ảnh cho phép bạn gắn các từ khóa và danh mục vào hình ảnh của bạn. Điều này giúp cho bạn có thể tìm kiếm, tổ chức, sắp xếp và lọc hình ảnh một cách dễ dàng và trực quan.

bài 3.2

Với thư viện hình ảnh, bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng hình ảnh được lưu trữ của bạn được cung cấp nhanh chóng đến người nhận thư mà không ảnh hưởng tới băng thông đường truyền trang web của bạn.

Lược dịch: Bích Phượng (emailcenteruk.com)

Rate this post

Bình luận Facebook