Là người thực hiện email marketing, chúng ta đều hiểu rõ hơn ai hết danh sách email quan trọng như thế nào. Nếu trong danh sách email gửi đi có trên 10% email không tồn tại (email đã bị khóa hoặc email không có thực) thì tài khoản gửi email của bạn sẽ ngay lập tức bị khóa. Nếu bạn sử dụng server Amazon, bạn sẽ nhận được thông báo đại loại như:

your Amazon SES sending privileges in AWS Region US East (N. Virginia) will be suspended

Vì vậy, điều tiên quyết là phải luôn kiểm tra email tồn tại hay không trước khi gửi đi!

Vậy làm thế nào để kiểm tra email tồn tại?

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách dưới đây:

Sử dụng phần mềm Solid Email Verify phiên bản 1.0 (miễn phí) hoặc phiên bản 2.0 cài đặt trên máy tính để chủ động kiểm tra hoặc sử dụng Dịch vụ Kiểm tra Email của chúng tôi theo bảng giá sau:

[css3_grid id=’kiemtraemailtontai’]

Để sử dụng dịch vụ kiểm tra email, bạn chỉ cần gửi danh sách email cần kiểm tra email tồn tại cho chúng tôi về địa chỉ email: [email protected] kèm theo thông tin liên hệ. Chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn danh sách đã được kiểm tra tồn tại trong thời gian ngắn nhất!

Chiến lược Email Marketing đã và đang đánh dấu được vị thế trong người sử dụng trong chiến lược Marketing Online, chất lượng thành công của việc gửi Mail vào Inbox, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng là rất cao, nếu bạn lên được một chiến dịch đảm bảo cả về hình thức gửi email, lọc được danh sách Email (Để có được danh sách Email chất lượng thì bạn hãy sử dụng phần mềm kiểm tra email chết) và hệ thống gửi email hàng loạt chuyên nghiệp

Với chiến lược Email Marketing thì có thể giúp bạn thoải mái trình bày, giới thiệu cho sản phẩm dịch vụ của mình. Với chiến lược Email Marketing và được áp dụng trong thời đại này thì các bạn chỉ có việc xây dựng một content cho Email hiệu quả, đảm bảo, chuẩn bị sản phẩm cẩn thận để chuẩn bị xuất hàng ra khỏi kho. Còn công việc “đưa thư” vất vả đã có phần mềm gửi Mail chuyên nghiệp của chúng tôi đảm nhiệm.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ 0943.11.22.88 để được hỗ trợ tốt nhất!

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY SOLID

Rate this post

Bình luận Facebook