email-marketingKhi thực hiện chiến dịch email marketing, nếu bạn chỉ biết gửi email marketing mà lại không đánh giá quá trình thực hiện chiến dịch email marketing, thì bạn không rõ kết quả  thực hiện chiến dịch của mình thế nào. Với phần mềm Solid email marketing không chỉ giúp bạn thực hiện chiến dịch email marketing  mà còn giúp bạn thống kê kết quả, để có thể đánh giá chiến dịch và điều chỉnh để hiệu quả hơn

 Trong một bản phân tích kết quả chiến dịch, những thành phần sau sẽ được thống kê và bạn phải hiểu được ý nghĩa của chúng:

– Email nào bị “từ chối”

– Tại sao chúng bị “từ chối”

– Ai đã mở email của bạn

– Ai đã click vào liên kết trong email của bạn

– Liên kết nào đã được click

 – Ai dỡ đăng ký ra khỏi danh sách của bạn

 – Ai chuyển tiếp email của bạn cho người khác

Hình duới đây mô tả một thống kê được thực hiện bởi phần mềm  Solid Email Marketing

thống kê tỷ lệ email marketing

Phần mềm gửi mail hàng loạt Solid Email Marketing

Phần mềm gửi mail hàng loạt Solid Email Marketing

Tỉ lệ bị từ chối (bounce rate): là tỉ lệ giữa số email bị trả về do không thể gửi được trên tổng số  email gửi đi của chiến dịch.

Tỉ lệ mở: là tỉ lệ email mở (nhưng có gửi yêu cầu tới máy chủ) trên tổng số email không bị từ chối. Email của bạn được tính là mở khi một trong các hành động sau xảy ra :

– Người nhận cho phép hiển thị Email một cách đầy đủ (cho phép hiển thị hình ảnh).

– Người nhận click vào một liên kết trên email. Như vậy nếu bạn xem email mà không bật hình ảnh lên thì hệ thống vẫn tính là chưa mở.

 Do đó số người thực sự mở email của bạn sẽ có thể cao hơn số được tính bởi hệ thống.

Chú ý: Đa số các chương trình Email mặc định là ẩn hiển thị ảnh với những ảnh phải tải từ nguồn bên ngoài (bạn chèn ảnh dưới dạng url) để tránh tải về những mã độc hại. Nếu bạn muốn ảnh luôn được hiển thị thì khi chèn ảnh vào nội dung Email, hãy mây hóa hình ảnh của bạn và sử dụng phần mềm Solid email marketing. Với Solid email marketing, khi bạn chèn ảnh vào dung lượng email không bị tăng , hình ảnh chèn khi gửi đi không bị vỡ cũng như  không bị thay đổi vị trí, kích thước.

Tỉ lệ click: là tỉ lệ người click vào một hay nhiều liên kết trong email tính trên tổng số email được mở (theo thống kê của phần mềm). Vì khi click vào một liên kết thì email cũng được coi là đã mở. Do đó số người click không bao giờ vượt quá số email mở. Đôi khi số click vượt quá là bởi vì một số người nhận đã click nhiều lần hoặc click vào nhiều liên kết trong một email

Giải pháp Email Marketing đang dần nhấn mạnh vị thế của nó trong người sử dụng trong chiến lược Internet Marketing, chất lượng gửi email, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng là rất cao, nếu bạn đưa ra được một kế hoạch chất lượng cả về hình thức gửi mail, lọc được danh sách mail (Để có được danh sách Email đang tồn tại thì bạn hãy sử dụng phần mềm kiểm tra địa chỉ email) và hệ thống gửi mail hàng loạt hiệu quả

Với chiến lược Email Marketing thì có thể giúp bạn thoải mái trình bày, giới thiệu cho sản phẩm dịch vụ của mình. Với chiến lược Email Marketing và được áp dụng trong thời đại công nghệ này thì các bạn chỉ có việc xây dựng 1 content cho Email hiệu quả, chất lượng, chuẩn bị sản phẩm thật tốt để chuẩn bị xuất hàng ra khỏi kho. Còn công việc “đưa thư” vất vả đã có phần mềm mail marketing tốt nhất của chúng tôi đảm nhiệm.

Rate this post

Bình luận Facebook