HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Bước 1. Nhập danh sách email để kiểm tra

Có 2 cách để nhập một danh sách mail

Cách 1 : Nhập thủ công:

Ghi rõ địa chỉ email cần kiểm tra à Ấn Enter để nhập.

Cách 2 : Nhập tự động:

  1. Kích vào Files
  2. Lựa chọn danh sách email cần kiểm tra
  3. Kích vào Open để nhập

Sau khi nhập xong, danh sách email sẽ hiển thị trong mục danh sách email để kiểm tra kèm theo số lượng email có trong danh sách.

Bước 2. Kiểm tra danh sách email

Kích vào Kiểm tra để bắt đầu tiến trình kiểm tra. Trong đó:

–  Tiến trình gửi dữ liệu lên Server là quá trình phần mềm tự động gửi email tới địa chỉ mail cần kiểm tra

–  Tiến trình ghi nhận từ Server là quá trình phần mềm nhận kết quả phản hồi từ email đã được gửi đi.

–  Tiến trình kiểm tra Email tổng thể là quá trình rà soát, tổng hợp lại kết quả lần cuối để đảm bảo kết quả trả về là chính xác.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Email Verify

Kiểm tra danh sách email

Quá trình kiểm tra diễn ra như sau:

Khung 1: Danh sách email không tồn tại/tồn tại được thống kê

Khung 2: Tiến trình kiểm tra email

Khung 3: Tiến trình gửi/nhận/xử lý dữ liệu. Khi 3 tiến trình đạt 100% là quá trình kiểm tra email đã hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Email Verify

Quá trình kiểm tra email

Quá trình kiểm tra email hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Email Verify

Báo kết quả quả gửi email hoàn tất

Bước 3: Lưu lại kết quả kiểm tra

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Email Verify

Lưu lại danh sách email đã kiểm tra

  1. Nhấp vào Lưu
  2. Chọn Lưu danh sách Email đã kiểm tra tồn tại
  3. Chọn vị trí lưu file -> Save

 

Danh sách email đã kiểm tra sẽ được lại dưới dạng file text (.txt)

 

 

 

 Lưu ý:

  • Bạn có thể lưu danh sách email đã kiểm tra kể cả khi phần mềm đang kiểm tra.
  • Phần mềm có lưu lại trạng thái hoạt động cuối cùng của phần mềm cho lần mở ra tiếp theo.
  • Trong quá trình kiểm tra, nếu đường truyền internet phát sinh sự cố (mất mạng), phần mềm sẽ tự động ngừng kiểm tra. Để tiếp tục kiểm tra, bạn cần nhấp chuột để tiếp tục.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLID HOUSING
Điện thoại: 04.6659.9992
Email: [email protected]
Website: www.phanmemquangcao.vn

Rate this post

Bình luận Facebook