Rất nhiều nội dung SMS Marketing bao gồm thông điệp chỉ sử dụng trong một lần. Bạn có một ý tưởng, hoặc một sự kiện, và bạn bắn ra một chương trình phát sóng. Một lát sau, bạn có ý tưởng khác và lại phát sóng một tin nhắn văn bản. Điều này có thể có hiệu quả, nhưng không xây dựng việc lưu giữ và làm tăng thêm chi phí cũng như độ hấp dẫn của chiến dịch tiếp thị văn bản của bạn. Dưới đây là bốn ý tưởng với nhiều thông điệp để kết hợp vào kế hoạch SMS Marketing của bạn.

tải xuống

Tiến trình tăng từ 1 đến 2.
Cần kết hợp các chương trình phát song là đơn giản nhất, điều này có nghĩa là gửi một thông điệp với hứa hẹn có tin nhắn khác đến sớm nhất. Đây là phiên bản của tin nhắn văn bản bị gián đoạn bởi một câu với “chờ cho điều ….” Nó xây dựng để dự đoán và làm cho cả hai thông điệp đáng nhớ hơn và mạnh mẽ. Một số ví dụ như:

  • Công bố một bữa ăn tối đặc biệt vào giờ ăn trưa, sau đó gửi thông tin chi tiết tại 3:00.
  • Phát thanh truyền hình một cuộc thăm dò, tiếp theo là các kết quả.
  • Gửi các thiết lập cho một trò đùa, sau đó là phần kết thúc.

Có những trò khôi hài

Chúng  không chỉ cho sitcom nữa, và chúng không nhất thiết phải là buồn cười. Bất kỳ chủ đề mà bạn có thể sử dụng để liên kết nhiều chương trình phát sóng sẽ không cùng nhau xây dựng một cách phần tin nhắn SMS cá nhân. Đây có thể được lặp đi lặp lại của một trò đùa, bình luận về một chủ đề chung. Ví dụ ….

  • Phát triển một thói quen gửi hình ảnh của một điều liên quan đặc biệt đến doanh nghiệp bạn.
  • Top mười trong danh sách theo phong cách Letterman.
  • Cung cấp nội dung tin nhắn dự đoán theo chủ đề  “Thứ sáu vui vẻ” trong cùng thời gian và cùng một ngày mỗi tuần.

Đếm ngược
Tương tự như ý tưởng trên , nhưng với một kết thúc hữu hạn, điều này có thể xây dựng một số dự đoán và sự hứa hẹn cao nhất. Đó là chính xác giống như âm thanh: một loạt các chương trình phát sóng dẫn đến một sự kiện. Xem xét các ví dụ này hoặc sáng tạo theo cách của bạn.

  • Cập nhật hàng ngày trong 10 ngày trước khi bán hàng hoặc sự kiện khác.
  • Phiếu giảm giá theo gửi để hưởng ưu đãi trước trong đợt bán mới nhất.
  • Một chuỗi phong cách cho “Mười hai ngày của Giáng sinh” để dẫn đến một kỳ nghỉ.

Một loạt yêu cầu
Chỉ một ý tưởng là cần phải được tham gia nhiều hơn, nhưng có thể được kết hợp chiến dịch SMS Marketing hiệu quả và vui vẻ nhất. Chọn 5 đến 10 tin nhắn bạn sẽ được gửi đi. Thuê bao phải trả đủ chi phí để được tham dự và thu thập tất cả các bộ phận để có thể đặt nó với nhau cho một thỏa thuận đặc biệt, giải thưởng, hoặc nhập học vào một sự kiện độc quyền, có điểm thưởng cho việc đưa tin trong một mã số, sau đó gửi chìa khóa khi chương trình phát sóng kết thúc.

Lược dịch: Như Quỳnh

Rate this post

Bình luận Facebook