Postcard-160-Characters1 Postcard-160-Characters1Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một tin nhắn văn bản được giới hạn trong 160 ký tự? Đó thực sựPostcard-160-Characters1 là một lý do khá không khoa học, nhưng hãy để tôi nói cho bạn những câu chuyện là tại sao tin nhắn văn bản chỉ có 160 ký tự.

Trở lại năm 1985 có anh chàng này tên là Friedhelm Hillebrand , từng là Chủ tịch Ủy ban các dịch vụ phi thoại trong hệ thống toàn cầu cho truyền thông di động (GSM), một nhóm đặt ra tiêu chuẩn cho phần lớn các thị trường di động toàn cầu. Anh chàng này có nhiệm vụ thiết lập các giới hạn về số lượng ký tự tin nhắn văn bản có thể chứa.

Để làm điều này, Friedhelm ngồi ở máy đánh chữ của mình, gõ ra câu ngẫu nhiên và các câu hỏi trên một tờ giấy để xem những gì số tiền trung bình của các nhân vật ông đã sử dụng được. Ông thấy rằng mỗi bộ câu, chạy chỉ dưới 160 ký tự. Đó là đủ dùng cho anh ta, vì vậy ông đã nói với ủy ban của ông là tin nhắn văn bản sẽ được giới hạn 160 ký tự. Điều đó có thật sự khoa học?

Phương pháp Friedhelm đã không được sự hưởng ứng với phần còn lại của Ủy ban, khi họ nghi ngờ một tin nhắn văn bản giới hạn 160 ký tự sẽ có đủ không gian để chứng minh một hình thức hữu ích của thông tin liên lạc. Vì vậy, để giải quyết nỗi sợ hãi của họ, ông sao lưu giả định của ông về hạn chế tin nhắn văn bản đến 160 ký tự bằng cách như sau “nghiên cứu thị trường”.

1. Friedhelm lấy một bó tấm bưu thiếp mà ông đã nhận được và thấy rằng thường những bưu thiếp chứa ít hơn 150 ký tự. Kết quả này, là đẹp bởi ông còn cung cấp người tiêu dùng thêm 10 ký tự.

2. Friedhelm sau đó phân tích một loạt các tin nhắn được gửi thông qua Telex (một mạng điện báo cho các chuyên gia kinh doanh). Mặc dù các truyền Telex không có một giới hạn về số lượng ký tự họ có thể gửi, ông đã tìm thấy rằng trung bình các tin nhắn Telex khoảng chiều dài tương tự như các tấm bưu thiếp.

Vì vậy, đó là lý do tại sao tin nhắn văn bản được giới hạn 160 ký tự, câu chuyện rất thú vị phải không

 

Rate this post

Bình luận Facebook