email marketing- solid

Ngày nay, email marketing đã trở thành công cụ giao tiếp phổ biến giữa các doanh nghiệp với khách hàng. Email Marketing là một hình thức quảng cáo trực tiếp, và là một phương tiện giao tiếp giúp bạn tạo dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng tốt hơn, để gây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Chắc  doanh nghiệp của bạn đã từng biết đến hình thức email marketing, nhưng chưa biết nên sử dụng như thế nào cho hiệu quả, và sử dụng như thế nào để tạo ra sự khác biệt giữa bạn và các đối thủ.