email marketing  

Email marketing, phương thức giao tiếp  hiệu quả.  Bạn có thể giao tiếp với khách hàng nhiều hơn,  nhanh hơn mà  nhận được phản hồi của khách hàng trong thời gian ngắn. Do đó email marketing không thể thiếu yếu tố niềm tin, nếu như bạn không tạo dựng được yếu tố niềm tin với khách hàng thì email của bạn gửi đi cũng trở nên vô nghĩa. Khi họ không tin tưởng bạn thì làm sao họ sẽ mua hàng của bạn trong hiện tại hay tương lại.

Vậy làm thế nào để xây dựng niềm tin với khách hàng bằng email marketing đây?