Phần mềm Solid Email Marketing là một trong những công cụ hỗ trợ chiến dịch email marketing tốt nhất hiện nay. Với đầy đủ các tính năng hỗ trợ người dùng có thể tự thực hiện và đánh giá được kết quả của mỗi chiến dịch gửi email. Tuy nhiên, với một số người mới sử dụng vẫn hay gặp phải vấn đề không gõ được tiếng việt khi sử dụng phần mềm, bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cho người dùng về vấn đề này.