1. Thời gian áp dụng: từ 20/02/2014 đến 20/05/2014
  2. Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng đăng ký sử dụng các gói sản phẩm Solid Marketing (bảng dưới) trong thời gian diễn ra chương trình.
  3. Hình thức áp dụng: Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác.

[css3_grid id=’1′]

Đơn vị: nghìn đồng.

Chú thích:

Tài khoản S-Email*: Tài khoản sử dụng để gửi mail qua server Amazonese. (gửi được 30,000 mail)

Rate this post

Bình luận Facebook