[css3_grid id=’12’]

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí tài khoản trên Amazon SES.

Khách hàng có thể sử dụng tài khoản có sẵn trên Amazonese (tích hợp miễn phí vào phần mềm Solid Email Marketing) hoặc mua tài khoản gửi mail từ Solid.

Bảng giá tài khoản 

Gói tài khoản
Gói email 1
Gói email 2
Gói email 3
Số lượng
30,000 email
100,000 email
250,000 email
Thành tiền
180,000 VNĐ
600,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Nhằm khuyến khích, giúp đỡ các doanh nghiệp cùng thành công, chúng tôi có chương trình ưu đãi đặc biệt với các khách hàng có tỷ lệ mở mail cao – một tiêu chí đánh giá hiệu quả của email marketing. Các khách hàng đạt đủ điều kiện: có tỷ lệ mở mail >10% sẽ được mua Gói email 2 với giá ưu đãi, chỉ 350,000 VNĐ (giảm 42%!) – duy nhất tại Solid!

Kính chúc Quý khách Sức Khỏe và Thành Công!

Giải pháp Email Marketing đang dần nói lên tầm quan trọng trong người sử dụng trong chiến lược Marketing Online, chất lượng gửi mail, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng là rất cao, nếu bạn đưa ra được 1 kế hoạch đảm bảo cả về cách thức gửi email, lọc được danh sách Email khách hàng (Để có được danh sách Email chất lượng thì bạn hãy sử dụng phần mềm kiểm tra email chết) và hệ thống gửi email tự động chuyên nghiệp

Với chiến lược Email Marketing thì có thể giúp bạn thoải mái trình bày, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của bạn. Sử dụng Email Marketing công việc của bạn chỉ là chau chuốt để xây dựng một content cho Email hiệu quả, chất lượng, chuẩn bị sản phẩm thật tốt để chuẩn bị xuất hàng. Còn công việc “gửi thư” vất vả đã có phần mềm spam mail hiệu quả của chúng tôi đảm nhiệm.

Rate this post

Bình luận Facebook