Starbucks-Text-Messaging-CampaignTrong một cuộc khảo sát HipCricket gần đây,cho thấy rằng 57% người tiêu dùng cho biết họ sẽ rất vui mừng được tham gia vào chương trình khách hàng trung thành của một thương hiệu tin nhắn SMS.Doanh nghiệp của bạn có chương trình khách hàng trung thành với SMS của mình không ? Nếu không, hãy xem 9 điều bạn nên biết trước khi tạo ra chương trình khách hàng trung thành của tin nhắn SMS.

 1) Phải nhận được sự cho phép của khách hàng.

Điều đầu tiên cần làm trước khi  bắt đầu bất kỳ chương trình khách hàng trung thành của tin nhắn SMS là khách hàng phải yêu cầu để nhận tin nhắn văn bản của bạn. Thường có rất nhiều nhầm lẫn về những gì được tính là một yêu cầu,do đó, để tránh một vụ kiện SMS tốn kém , luôn luôn nhớ một quy tắc. Đó là khách hàng  tham gia chương trình khách hàng trung thành với tin nhắn SMS của bạn phải gửi tin nhắn trực tiếp từ điện thoại của họ bằng cách sử dụng một từ khóa SMS và mã ngắn. Những tin nhắn gửi đi này là mất phí. Với bất kỳ chương trình khách hàng trung thành SMS, bạn sẽ được trả tiền cho mỗi tin nhắn, do đó, bạn muốn tập trung hiệu quả của tin nhắn vào các khách hàng thực sự muốn nhận được chúng.

 2) Tần suất bạn muốn gửi tin nhắn đến cho khách hàng.

Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi nhận được từ các doanh nghiệp sau khi khởi động chương trình khách hàng trung thành với tin nhắn SMS của họ là họ nên gửi tin nhắn đến cho khách hàng với tần suất là bao nhiêu.  Để có được câu trả lời,  bạn cần tự hỏi mình hai câu hỏi: 1)Khách hàng thường mua những món hàng của tôi bao lâu một lần và 2) Những tin nhắn mà tôi gửi đi có giá trị không?

Nếu khách hàng của bạn mua hàng 1 tháng 1 lần, bạn không nên gửi tin nhắn hàng tuần. Nếu họ mua hàng tuần, bạn không nên gửi chúng hàng ngày. Cố gắng sắp xếp tần suất gửi tin nhắn phù hợp với thói quen mua sắm của khách hàng.

Khi nói đến việc xác định các tin nhắn gửi đi có giá trị không, tôi sử dụng một thử nghiệm đơn giản gọi là “kiểm tra quý”. Trước khi bạn gửi một tin nhắn văn bản, hãy tự hỏi nếu khách hàng bị buộc phải trả một quý  để nhận được tin nhắn văn bản của bạn, thì tin nhắn đó có đủ giá trị để làm cho khách hàng muốn tiếp tục nhận được tin nhắn văn bản của bạn.

3) Luôn luôn sử dụng một đoạn mã ngắn khi gửi tin nhắn văn bản cho khách hàng.

Khi lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS cho chương trình khách hàng trung thành của bạn, luôn luôn đảm bảo rằng các thông điệp văn bản của bạn đang được giao cho khách hàng của bạn thông qua mã ngắn. Một đoạn mã ngắn là gì? Một mã ngắn gọn là số điện thoại có 5-6 số, được chấp thuận bởi các  nhà mạng  cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo.

4) Khuyến khích khách hàng của bạn để tham gia chương trình khách hàng trung thành tin nhắn SMS của bạn.

Khách hàng không muốn cung cấp cho doanh nghiệp của bạn số điện thoại di động của họ. Khi quảng cáo chương trình khách hàng trung thành với tin nhắn SMS của bạn, hãy đưa ra một  lý do rất rõ ràng để có thể nhận được những số điện thoại đó tức là cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn những món quà hàng tháng độc nhất.

(Còn nữa)

Lược dịch: Bích Phượng

Nguồn: tatango.com

Rate this post

Bình luận Facebook