phần 8

Trải nghiệm email marketing

Bạn có thể soạn thảo email marketing của bạn thành công nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể hoàn hảo hơn nữa. Bạn nên dành thời gian cho các phiên bản thử nghiệm dòng tiêu đề, thiết kế, phần thân văn bản, tần suất và thời gian gửi…

Phiên bản thử nghiệm không hề phức tạp. Tạo ra 2 mẫu email khác nhau và gửi mẫu email thứ nhất đến 10% danh sách khách hàng và gửi mẫu email thứ 2 đến 10% khác trong danh sách khách hàng của bạn. Theo dõi phản ứng của khách hàng, và chọn ra mẫu email thành công hơn trong 2 mẫu  email đó và gửi tới 80% danh sách khách hàng còn lại.

Chú ý: chỉ xem xét, kiểm tra một phần chiến dịch tiếp thị của bạn (ví dụ dòng tiêu đề hoặc thời gian trong ngày) cho mỗi phiên bản thử nghiệm, sau đó bạn cần lưu ý những phần bạn thấy chưa hài lòng để bạn có thể kết hợp với những chiến dịch khác trong tương lai. Bạn hãy nhớ rằng, không có ý tưởng tồi chỉ có một số ý tưởng chưa tốt bằng những ý tưởng khác. Bạn sẽ tìm kiếm được những ý tưởng tốt nhất bằng phiên bản thử nghiệm.

Nếu bạn vẫn đang phân vân, đắn đo với những ý tưởng thử nghiệm, bạn hãy sử dụng bản liệt kê các mục cần kiểm tra sau đây:

  • Tiêu đề thư: xem xét các từ chỉ hành động, khuyến mãi và tiết kiệm.
  • Nội dung: Kiểm tra văn bản, hình ảnh tỉ lệ, nút văn bản và màu sắc, vị trí cột hoặc chiều rộng, nội dung ngắn/ dài hơn, hoặc văn bản /hình ảnh kích thước.Ngoài ra hãy thử thay đổi những cuộc gọi hành động, nhưng cần giữ nó ở cùng vị trí để có thể kiểm tra tính hợp lệ.
  • Tên: hãy thử kiểm tra sự khác nhau từ tên.
  • Các khu vực có thể kích: hãy thử hình ảnh, kích thước khác nhau, các nút và các liên kết.
  • Giao diện: kiểm tra phần cột, vị trí hình ảnh, và phần trước tiêu đề.
  • Thời gian: kiểm tra thời gian và ngày.

Như vậy qua 8 phần đã trình bày, tôi hi vọng bạn đã có những kiến thức cơ bản về email marketing. Tôi tin rằng bạn có thể tạo nên những email tiếp thị hấp dẫn người đọc.

–         The end –

 Bích Phượng (emailmarketing.com)

Email marketing – Phần 1: Từng bước để thành công

Email marketing – Phần 2: Hãy nhớ “Ngắn gọn là mạch lạc, dứt khoát”. 

Email marketing – Phần 3: Hãy xem xét tần suất và thời điểm gửi email 

Email marketing – Phần 4: Tiêu đề và tư duy

Email marketing – Phần 5: Dành thời gian cho những đoạn text ( văn bản) 

Email marketing – Phần 6: Tự động hóa, lên lịch trình gửi email. 

Email marketing – Phần 7:  Nội dung email nên mang tính xã hội

 

Rate this post

Bình luận Facebook