Email-Marketing

Giải pháp Email Marketing đã và đang khẳng định vị thế của nó trong người sử dụng trong chiến lược Digital Marketing, chất lượng gửi email, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng là rất cao, nếu bạn lên được 1 chiến dịch đảm bảo cả về cách thức gửi mail, lọc được danh sách Email (Để có được danh sách Email chất lượng thì bạn hãy sử dụng phần mềm kiểm tra email tồn tại) và hệ thống gửi mail tự động hàng loạt

Email marketing là hình thức tiếp cận khách hàng trực tiếp và nhanh chóng trong thời đại hiện này, việc gửi email sẽ tốn ít chi phí hơn rất nhiều so với việc gửi email truyền thống.  Khi bạn gửi email marketing bạn gặp  một số thuật ngữ, và đang tìm kiếm ý nghĩa. Sau đây là một số thuật ngữ cơ bản bạn cần biết.

Acceptable Spam Report Rate: Tỉ lệ mà tại đó bạn có thể bị thông báo là SPAM nhưng không ảnh hưởng đến uy tín của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu tỉ lệ đó trên 0,1% (1 trên 1000 email) thì sẽ nhận được một cảnh báo.

Acceptance Rate: Tỷ lệ phần trăm số email được các máy chủ gửi email chấp nhận. Nếu một email được máy chủ email chấp nhận không có nghĩa là nó sẽ được vào mục Inbox.

Blacklist: Là một danh sách chứa các địa chỉ IP được xem như là những IP của Spamer, gây trở ngại đến việc chuyển phát email.

Bounce Rate: Tỷ lệ các email của bạn không được chuyển phát (bị trả lại). Tỷ lệ bounce rate chấp nhận được là dưới 5%

– Hard Bounce: chỉ việc chuyển phát một email không thành công do địa chỉ email không tồn tại, không hợp lệ hoặc bị chặn.

– Soft Bounce: Email bị trả lại do chuyển phát không thành công, do một vấn đề tạm thời như hộp mail đã đầy (không thể nhận thêm email) hoặc máy chủ bị mất kết nối (không có sẵn hoặc không hoạt động).

Bulk Mail: Chỉ một chiến dịch email marketing với quy mô lớn, gửi cùng một nội dung đến một phân khúc (đối tượng) khách hàng

Plain Text Email: Một email dạng văn bản đơn thuần, không có HTML. Bạn nên luôn luôn cung cấp cả hai tùy chọn cho khách hàng, có thể nhận bằng HTML hoặc thuần văn bản.

HTML Email: Chỉ email được thiết kế bằng ngôn ngữ HTML. Bạn có thể sáng tạo cho mình những email tuyệt đẹp bằng HTML.

Open Rate: Tỷ lệ các email được mở trong một chiến dịch email marketing hoặc tỷ lệ phần trăm email được mở trong tổng số email được gửi đi.

Opt-In (or Subscribe): Tham gia hoặc đăng ký vào một danh sách email, để nhận được thông tin mới qua email bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn cho một trang web cụ thể, một công ty hay cá nhân, do đó họ có quyền gửi email cho bạn.

Opt-Out (or Unsubscribe): Hủy đăng ký. Bạn không muốn nhận thêm thông tin qua email từ người gửi nữa, và yêu cầu loại bỏ email của bạn khỏi danh sách mà bạn đã đăng ký. Đây là yêu cầu bắt buộc phải có trong mỗi email bạn gửi.

Với phần mềm Solid email marketing, bạn có thể gửi email marketing và biết tỷ lệ email được mở, mở mấy lần,… và có tính năng Unsubscribe.

Với chiến lược Email Marketing thì có thể giúp bạn thoải mái trình bày, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của bạn. Với Email Marketing công việc của bạn chỉ là chau chuốt để xây dựng một nội dung Email hiệu quả, chất lượng, chuẩn bị sản phẩm cẩn thận để chuẩn bị bán hàng. Còn công việc “gửi thư” vất vả đã có phần mềm gửi Mail chuyên nghiệp của chúng tôi lo cho bạn.

Rate this post

Bình luận Facebook