h16Mặc dù thị trường điện thoại di động cuối cùng đã đạt một bước tiến thoải mái với các nhà tiếp thị thương hiệu, nhưng vẫn còn một số trở ngại. Một trong những vấn đề chính là điều chỉnh sự phức tạp của tiếp thị điện thoại di động và xác định  một lộ trình ngắn để các thương hiệu và các nhà quảng cáo có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng.

Thế giới phức tạp của tiếp thị điện thoại di động có thể được đơn giản hóa để nó thêm thân thiện cho các doanh nghiệp? Câu trả lời nằm trong việc ăn khớp và đơn giản hóa các đề xuất giá trị thị trường điện thoại di động. Chúng tôi tin rằng việc xem xét, và tiếp cận các cơ hội “di động” thông qua một ống kính chiến lược, sẽ có một chặng đường dài hướng tới sự tham gia sâu hơn với người tiêu dùng thông qua điện thoại thông minh.

Không nghi ngờ gì nữa, ngày nay đã có những khả năng tuyệt vời trong việc tiếp thị di động, nhưng vẫn có một khoảng cách đáng kể tồn tại giữa những gì là kỹ thuật có thể, và những gì các thương hiệu đang thực sự làm với các chiến dịch di động của họ. Cho đến gần đây các thương hiệu có xu hướng xem xét các cơ hội trên “di động” như một đối tượng mới sáng bóng, không phải là một sáng kiến tro​​ng chiến lược tiếp thị. Nó hiếm khi được tiếp cận với một mức độ cao của việc lập kế hoạch và tư vấn chiến lược. Vì vậy, khi nói đến thời gian để thực hiện, những điều có thể nhận được là sự lộn xộn và giấc mơ bị đè bẹp của các nhà tiếp thị thương hiệu thường bởi sự phức tạp vốn có trong các khía cạnh kỹ thuật của nền tảng phân phối điện thoại di động.

Thật không may, quá nhiều thương hiệu đã từ bỏ mà không khám phá tất cả các khả năng. Có một câu ngạn ngữ cổ: “nếu nó dễ dàng, tất cả mọi người sẽ làm điều đó”, đó là quan điểm của vấn đề? Chúng ta cần phải đơn giản hóa quá trình này. Có những giải pháp khả thi để giúp các thương hiệu di chuyển tất cả những phức tạp vốn có trong lĩnh vực tiếp thị điện thoại di động.

Vì vậy, một thương hiệu nên làm gì? Có nhìn khác để tiếp cận phương pháp tiếp thị điện thoại di động của bạn và cung cấp cho nó cùng một mức độ quan tâm. Sau đó, suy nghĩ về cách bạn có thể áp dụng một chiến lược thực sự cho các sáng kiến ​​di động của bạn. Làm cho nó luôn đơn giản. Khi bạn làm được điều đó, chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy một số kết quả thú vị. Chúng tôi xem tiếp thị điện thoại di động như một thực tế, khả năng mở rộng cơ hội để mở rộng, khuếch đại tiếng nói, và kết quả đo lường. Khi chúng ta thu hẹp khoảng cách, và cung cấp các giải pháp kinh doanh kết hợp với phân tích thì tiềm năng của thị trường điện thoại di động sẽ được mở khóa.

Lược dịch: Như Quỳnh (nguồn: blog.velti.com)

 

Rate this post

Bình luận Facebook