Một vài tuần trước, Thư viện Cochrane (Mỹ) phát hành một đánh giá của năm ,nghiên cứu về mối liên hệ giữa các dịch vụ điện thoại di động và việc ngừng hút thuốc lá ,cuộc khảo sát qua một khoảng thời gian là sáu tháng trên 9.000 người tham gia, 5.800 trong số đó là ở Anh Những người trong nhóm can thiệp nhận tin nhắn văn bản khuyến khích và lời khuyên bỏ thuốc  nhiều lần trong ngày thông qua điện thoại của họ, trong khi những người trong nhóm kiểm soát nhận được tin nhắn  hoặc hỗ trợ điện thoại thông qua giọng nói ít hơn.

Nghiên cứu cho thấy những người nhận được tin nhắn điện thoại di động dựa trên hỗ trợ động lực đã có hai lần cơ hội thành công hơn những người không có. 9% người hút thuốc trong các nghiên cứu được hỗ trợ nhận  tin nhắn tránh thuốc lá trong thời gian thử nghiệm, trong khi chỉ có 5% số người trong nhóm kiểm soát được quản lý để tránh thuốc lá. Điện thoại thông minh không tham gia vào nghiên cứu này, vì vậy việc bổ sung các ứng dụng di động có thể có hoặc có thể không có ảnh hưởng đến những nỗ lực chấm dứt hút thuốc. Ngoài ra, tác giả cho thấy hỗ trợ trên  điện thoại  sẽ có chi phí-hiệu quả hơn so với hỗ trợ qua đường dây điện thoại.

 

Vì vậy, tin nhắn điện thoại di động không chỉ là một kênh quảng cáo hiệu quả để bán hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng có chọn tham gia, mà còn là một kênh hỗ trợ động lực hiệu quả để giúp người nghiện thuốc giảm hút thuốc. Tương tự như vậy, tin nhắn điện thoại di động sẽ có khả năng là một công cụ hữu ích để giúp bạn kiềm chế cơn nghiện khác (một nghiên cứu đã được phát hành trên mối liên hệ giữa hỗ trợ tin nhắn văn bản và giảm cân), mặc dù chúng tôi không thể nói chắc chắn như bối cảnh nghiện những điều khác sẽ khác nhau .

11282012

Lược dịch: Như Quỳnh

 

Rate this post

Bình luận Facebook