Hướng dẫn sử dụng phần mềm databinding

phần mềm tìm kiếm

phần mềm tìm kiếm

Bước 1 :Lựa chọn phương thức tìm kiếm

liên kết

từ khóa

Bạn bấm dấu tích thì phần mềm sẽ chuyển sang dạng tìm kiếm theo từ khóa còn không bấm dấu tích thì phần mềm sẽ ở dạng tìm kiếm theo đường link liên kết.

Bước 2: Lựa chọn mục tìm kiếm

lựa chọn

  • Regex #1 thì  bạn để ko chọn , Regex #2 bạn chọn tìm kiếm email ,Regex #3 bạn chọn tìm kiếm số điện thoại

lựa chọn 2

 

Bước 3: Bấm bắt đầu tìm kiếmbắt đầu

Bước 4: Nếu bạn cảm thấy số lượng email và sđt  bạn đang tìm kiếm là đủ thì bạn bấm vào Tạm Dừng

tạm dừng

Bước 5: Ấn lưu sẽ hiện ra 1 bảng , bạn không muốn lưu kết quả nào thì bạn bỏ dấu tích

lưu1                                     lưu

 

Chú ý: Phần mềm có tính năng lưu tự động , bạn có thể thiết lập thời gian lưu , như ở hình trên mình để chế độ cứ sau 5 phút là phần mềm sẽ tự động lưu kết quả .Kết quả lưu được sẽ hiển thị trong 1 thứ mục là Auto ở ngoài Desktop.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Databinding
4.5 (90%) 2 votes

Bình luận Facebook