1325131419_emailTrước khi quyết định gửi đi một Email, bạn nên xem xét đã có các thành phần sau chưa? (Điều này không áp dụng với email trao đổi trong nhóm, hay khi  trao đổi  công việc).

1. Lời chào:

-Chào bạn!, Chào Nam!, Bạn đã đăng ký thành công nhận email của chúng tôi,…

Phần này bạn có thể chèn thuộc tính cá nhân (như tên) để tăng khả năng cá

nhân hóa Email của bạn.

2. Ngày tháng: Để chứng tỏ cho người đọc rằng email họ nhận không phải là do bạn soạn từ nửa năm trước. Bạn cũng nên chèn ngày tháng gửi vào trong email của bạn. Các email template được thiết kế có sẵn các vị trí cho ngày tháng, thường thì chúng ở phần trên cùng của email (ngay dưới logo, banner và trên lời chào).

3. Phiên bản web của email:Có  thể  máy  tính  của  người  nhận  chưa  cài  font,  hoặc  email  khách hàng có cấu  hình  bị lỗi,…nên người nhận không thể đọc được nội dung email của bạn trong chương trình của mình. Hãy chèn vào dòng đầu tiên của email liên kết tới một phiên bản web để người đọc có thể mở chúng trên trình duyệt và dễ dàng bookmark lại.

4. Logo:

Đừng quên logo của bạn. Hãy để thương hiệu của bạn xuất hiện trong bất cứ tài liệu, email nào mà bạn gửi đi. Hãy tạo một email template cho riêng mình và đồng nhất với nhận dạng thương hiệu của công ty bạn.

5. Kêu gọi hành động

Điều này còn mở rộng ra cả với các nút, các liên kết mà bạn hướng hành động của người đọc. Bạn gửi email chỉ để đọc và để đấy thôi sao?

Đừng quên dẫn dụ người đọc gọi cho bạn, click vào một liên kết hoặc làm một hành động cụ thể nào đó. Nếu không các bước trước đó của bạn coi như bỏ phí.

6. Địa chỉ văn phòng của bạn:

Nếu  bạn  không  muốn  coi  là  một kẻ  nặc  danh,  một  spammer  thì  hãy đưa  vào email địa chỉ văn phòng (hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh) của bạn. Điều này là bắt buộc trong luật chống spam của quốc tế và cả của Việt Nam. Cẩn thận bị phạt.

7. Liên kết Dỡ bỏ đăng ký (unsubcribes link): hãy để cho người nhận có quyền từ chối nhận email của bạn bất cứ lúc nào.

Mặc dù họ đã từng đăng ký nhận email của bạn trước đó. Điều này là bắt buộc trong luật chống spam của quốc tế và cả của Việt Nam. Cẩn thận bị phạt.

Giải pháp Email Marketing đang dần nói lên tầm quan trọng cho người sử dụng trong chiến lược Marketing Online, chất lượng gửi email, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng là rất cao, nếu bạn xây dựng được một chiến lược chất lượng cả về hình thức gửi email, lọc được danh sách Email và hệ thống gửi email tự động hiệu quả

Với hình thức Email Marketing thì có thể giúp bạn thoải mái trình bày, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của bạn. Sử dụng Email Marketing công việc của bạn chỉ là chau chuốt để xây dựng 1 nội dung Email hiệu quả, đảm bảo, chuẩn bị sản phẩm cẩn thận để chuẩn bị xuất hàng ra khỏi kho. Còn công việc “đưa thư” vất vả đã có phần mềm gửi Mail của chúng tôi lo cho bạn.

Rate this post

Bình luận Facebook